Jo er psykolog utdannet fra Universitetet i Oslo. Har har arbeidserfaring fra psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet, bedriftshelsetjeneste, privat praksis, pedagogisk-psykologisk tjeneste og akutteam i spesialisthelsetjenesten.

Jo har et bredt interessefelt som terapeut, og benytter seg av flere teoretiske og praktiske perspektiver i psykologisk behandling. De terapeutiske veivalgene blir tilpasset den enkelte klient. Samtidig er han spesielt opptatt våre relasjoners og våre følelsers betydning, både for psykisk strev og for prosessen med å få det bedre. 

Mennesker som oppsøker psykologisk bistand har ulike personligheter og behov. Fellesnevneren er ofte at de kjenner seg fastlåst, eller «stuck». Mange har allerede forsøkt mye for å håndtere en vanskelig situasjon, uten helt å komme noen vei. Det har blitt krevende å mestre situasjonen på egenhånd. Samtidig kan det være en utfordring å søke hjelp.

Jo ønsker å møte klientene med en åpen og nysgjerrig innstilling og at terapirommet skal være et sted der du som klient føler deg trygg og ivaretatt. 

I tillegg til å være psykolog, er Jo også musiker med stor interesse for kunst og kultur. 

Jo har jobbet mye med plager som:

 • Angst
 • Arbeidskonlikt
 • Dårlig selvtillit
 • Depresjon
 • Ensomhet
 • Lav selvfølelse
 • Livskrise
 • Panikk
 • Samlivsbrudd
 • Sjalusi
 • Sosial angst
 • Utbrenthet

Tar i mot

Ungdom / Voksne. Tilbyr behandling på video/telefon på dagtid, med mulighet for oppfølging over tid.

Språk

Engelsk / Norsk