Kathrine er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og har vært autorisert psykolog siden 2021. I tillegg har hun tidligere utdanning innen sosialantropologi, samfunnsgeografi og språk.

Gjennom sin karriere har Kathrine opparbeidet seg bred erfaring fra ulike områder, inkludert nevrorehabilitering, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), rus- og avhengighetspoliklinikk, og forebyggende tjenester. Hun har særlig mye kunnskap om, og erfaring med, pasienter med nevroutviklingsforstyrrelser.

Kathrine har jobbet flere år med forskning ved Universitetet i Oslo, der hun har bidratt til forskningsprosjekter innen spesialpedagogikk, spesielt innen språk, stamming og Down syndrom. Hun har også lang erfaring som pedagog, veileder og sensor opp til og med masternivå.

Kathrine har erfaring med å samarbeide med ulike faggrupper og institusjoner, inkludert skole, helsevesen og sosiale tjenester, for å sikre helhetlig omsorg for sine pasienter.

Hennes tilnærming til pasientarbeid er preget av empati, forståelse og et sterkt engasjement for å hjelpe pasienter med å oppnå bedre livskvalitet. Hun er opptatt av å bygge et trygt og støttende terapeutisk forhold, hvor pasientene føler seg sett, hørt og respektert.

Gjennom sin omfattende erfaring og kunnskap er Kathrine godt rustet til å hjelpe pasienter med en bred rekke av psykiske helseutfordringer. Hun arbeider alltid for å finne de beste løsningene tilpasset hver enkelt pasients behov.

Tar i mot

Kathrine tilbyr individuell terapi for personer i alle aldre som sliter med milde til moderate psykiske helseutfordringer. Hun kan bistå pasienter som opplever for eksempel angst, depresjon, traumer, psykosomatikk, livskrise, utbrenthet og ensomhet. Hun tilbyr behandling via video eller telefon på dagtid, med mulighet for oppfølging over tid.