Bruksanvisning – Rektumprøve

https://youtu.be/0E4vgX6xl74