Spør legen

Spør legevakta om medisinske spørsmål og få gratis svar.

Vi forbeholder oss retten til å publisere innholdet anonymt for å kunne hjelpe flere. Hold spørsmålene korte (under 100 ord) og kun en problemstilling om gangen.

  • Vi spør om kjønn og alder, men vi vil ikke vite personsensitive opplysninger som fødselsnummer, navn eller adresse.
  • Dersom du har spørsmål som haster anbefaler vi å kontakte ditt lokale legekontor eller legevakt. Ved mistanke om alvorlig- eller livstruende sykdom ring 113.
  • Vår spørre-tjeneste erstatter ikke en fysisk legekonsultasjon. Vi skriver ikke ut resept eller sykemelding.
  • Vi forbeholder oss retten til å endre på- eller kutte ned ditt spørsmål for å gjøre det lett å skjønne for andre.
  • Vi sender link på epost når spørsmålet er besvart. (som regel innen 48t). Spørsmål og svar kan bli publisert (anonymisert) på medisin.no eller legevakta.no.