Vilkår

1.0 Avtalen

Legevakta.no sine medisinske tjenester («Tjenesten«) leveres av Oslo Private Legevakt AS, Org nr 931 307 673. Tjenesten omfatter alle helsetjenester levert på legevakta.no inkludert video- og telefonkonsultasjoner.

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Tjenesten skal ikke brukes i nødsituasjoner. Ring 113 ved fare for liv og helse.

2.0 Partene

Avtalen gjelder mellom Selger Legevakta.no, eid av Oslo Private Legevakt AS og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Ved å registrere en Konto på legevakta.no godtar kunden disse avtalevilkårene.

3.0 Pris og betaling

Du kan via vår nettside bestille time hos autorisert helsepersonell. Medisinsk behandling gis via videokonsultasjon, telefon eller annen kryptert meldingstjeneste.

Aktuelle priser vil være oppgitt på nettsiden og inkluderer alle avgifter.

4.0 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Alle som inngår avtale må være 18 år eller eldre. Eller mellom 16 og 18 år med foreldrenes samtykke.

Legevakta.no forbeholder seg retten til å benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen

Kunde er ansvarlig for å oppgi sannferdige og oppdaterte kontakt- og personopplysninger.

5.0 Angrerett

Angrerett gjelder for kjøp av Tjenesten gjennomført ved fjernsalg. Det er derfor ikke angrerett ved kjøp av tjenester som er ferdig levert på legevakta.no

6.0 Avbestilling

Kontoinnehaveren har alltid rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning.

Våre tjenester kan avbestilles kostnadsfritt inn til 12 timer før avtalt tid.

7.0 Personopplysninger

Ved bestilling av Tjenesten godtar kunden Legevakta.no sin personvernerklæring (www.legevakta.no/personvern). Pasienter har rett til innsyn i informasjon som er lagret om deg selv. All informasjon skal også slettes ved forespørsel.