Trygg helseinformasjon og helsehjelp

Legevakta.no startet med visjonen om å tilby trygg helseinformasjon og helsehjelp for pasienter i Norge. I dag tilbyr vi helseinformasjon og medisinske råd, men vår fremtidsplan er å også kunne tilby helsehjelp via e-helseplattformer og ved fysiske konsultasjoner.

Vi ønsker å tilføye nye helsetjenester for å forbedre pasientbehandlingen, forenkle logistikk og å korte ned ventetid for deg som pasient. Legevakta.no består kun av norskautorisert helsepersonell