Trygg helsehjelp

Legevakta.no startet i 2022 med visjonen om å tilby trygg helseinformasjon og helsehjelp for pasienter i Norge. I dag er vi en heldigital tjeneste som tilbyr helsetjenester som forenkler hverdagen til befolkningen.

Vi ønsker å tilføye nye helsetjenester for å forbedre pasientbehandlingen, forenkle logistikk og å korte ned ventetid for deg som pasient. Legevakta.no består kun av norskautorisert helsepersonell. Vi følger Nasjonale retningslinjer for antibiotikabehandling.

post@legevakta.no

Oslo Private legevakt AS

Nobels gate 16A, 0268 Oslo

Vi har per i dag ingen fast besøkstid i våre lokaler.

Vanlige spørsmål
Les mer

Kontakt oss
Gå til kontakt oss

Mine sider
Gå til mine sider