Trygg helsehjelp

Legevakta.no startet i 2022 med visjonen om å tilby trygg helseinformasjon og helsehjelp for pasienter i Norge.

Vi ønsker å tilføye nye helsetjenester for å forbedre pasientbehandlingen, forenkle logistikk og å korte ned ventetid for deg som pasient. Legevakta.no består kun av norskautorisert helsepersonell.

post@legevakta.no

Oslo Private legevakt AS

Postboks 27, Torshov

0412 Oslo

Vi har per i dag ingen fast besøkstid i våre lokaler.

Vanlige spørsmål
Les mer

Kontakt oss
Gå til kontakt oss

Mine sider
Gå til mine sider