UVI-test bruksanvisning

Merk!

  • Det anbefales at du tar urinprøve fra den første morgenurinen fordi den er mest konsentrert.
  • Ikke la urinprøven komme i kontakt med vannet i toalettet eller med noe desinfiserings- eller rengjøringsmiddel.
  • Skal kun bruke av kvinner
  • Testen skal ikke gjennomføres under menstruasjonen eller 3 dager etter denne .
  • Urinprøven må ikke bli forurenset av vaginal utflod fordi det kan gi feil resultat.
  • Testens forskjellige deler kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
  • Konsulter alltid legen din før du tar viktige medisinske beslutninger.

PRODUKTINFORMASJON:

Denne testen påviser protein, nitritt og/eller leukocytter i urinen.

Leukocytter: Et enzym (esterase) hos granulocyttene (en av de viktigste typene av leukocytter) aktiverer en kjemisk reaksjon som får testfeltet til å skifte farge til fiolett. Ingen andre leukocytter enn granulocytter kan påvises.


Protein: En indikator på testfeltet reagerer med protein i urinen og skifter farge til grønt.


Nitritt: Gram-negative bakterier i urinen omdanner nitrat fra næringsstoffene til nitritt. Nitritt reagerer med en kjemisk substans i testfeltet som gir rosa fargetone.


Hva skal jeg gjøre hvis testresultatet er positivt?

Husk at et positivt testresultat ikke innebærer at alle tre substansene er funnet i urinen. Selv om resultatet er positivt for kun én av dem, er det sannsynlig at noe er feil med urinen selv om årsaken kanskje ikke er urinveisinfeksjon. Ta kontakt med legen din som kan gi deg en korrekt diagnose. Ta med deg denne bruksanvisningen slik at legen kan se hvilken type test du har utført.

Hva skal jeg gjøre hvis testresultatet er negativt?

Husk at testresultatet er negativt kun hvis resultatet i testfeltet for alle tre substanser er negativt. Hvis symptomene som tyder på en infeksjon i urin veiene fremdeles er der, til tross for et negativt resultat, skal du snarest kontakte legen din for en grundigere undersøkelse.

Bakgrunnsinformasjon om testresultatet

LEUKOCYTTER

Forekomst av leukocytter i urinen er en viktig påvisning ved betennelsestilstand i nyrer og urinveier. Ved en bakteriell urinveisinfeksjon finner man i de fleste tilfeller leukocytter i urinen. Ved kroniske betennelser eller ved en tilstand som allerede er på retur, kan imidlertid leukosytter også forekomme i urinen uten at det kan påvises noen bakterier. Hvis du tar cefalexin og gentamycin, eller hvis du har høye glukosenivåer i urinen, kan det gi et feilaktig negativt resultat. Hvis du tar imipenem, meropenem eller klavulansyre, kan det gi et feilaktig positivt resultat.

NITRITT

Nitritt som utsondres via urinveiene kan kun oppstå ved at bakterier i urinveiene omdanner nitrat til nitritt. Derfor funn av nitritt en indikator på en bakteriell urinveisinfeksjon. Én enkelt test som gir negativt resultat utelukker imidlertid ikke muligheten for urinveisinfeksjon fordi antall bakterier og mengden nitrat (som omdannes) kan variere betraktelig. Hvis urinen ikke blir værende lenge i blæren kan resultatet bli feilaktig negativt. Hvis du tar legemidler som inneholder fenazopyridin, kan det på den annen side gi et feilaktig positivt resultat.

PROTEIN

Forekomst av protein i urinen er et vanlig symptom ved nyreinfeksjoner. Det kan imidlertid også finnes andre årsaker til forekomsten av protein i urinen. Det kan påvises ved betennelser i blæren eller prostata, eller ved blødninger i urinveiene. Legen din kommer til å diagnostisere din spesifikke tilstand hvis protein blir påvist i urinen, og gi deg svar på hvorfor det er påvist. Infusjoner som inneholder polyvinylpyrrolidon eller legemidler som inneholder fenazopyridin kan gi feilaktige positive resultater.

Prestasjonsinformasjon:

Denne testen ble underlagt en studie som vurderte testens prestasjonsnivå og oppnådde, med referanse til et sammenlignbart CE-merket produkt, en sensitivitet på 91 % for protein, 85 % for nitritt, 88 % for leukocytter og spesifisiteter på 91 % for protein, 99 % for nitritt og 95 % for leukocytter. Jeg leste litt på nettsiden deres for å finne referanse.